Privacy Statement

Laatste wijziging op: 29 september 2018

Zostera administreert persoonsgegevens

 1. ten behoeve van de eigen administratie;
 2. voor een correcte werking van software.

In dit privacy statement legt Zostera uit welke persoonsgegevens zij verzamelt, gebruikt en met welk doel. Wij raden je aan dit privacy statement zorgvuldig te lezen.

Artikel 1. Algemeen

 1. Dit privacy statement is van toepassing op alle contacten met het bedrijf Zostera, zowel via telefoon, e-mail als via gebruik van door Zostera onderhouden websites en apps.
 2. Bij verwerking van persoonsgegevens houdt Zostera zich aan de eisen die de Nederlandse wet stelt.

Artikel 2. Inzage en aanpassen of verwijderen van jouw gegevens

 1. Jij hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen, conform de geldende Nederlandse wetgeving.
 2. Wanneer jij de rechten, als bedoeld in het vorig lid, wil uitoefenen, of wanneer je vragen hebt omtrent het gebruik van voornoemde rechten of over dit privacy statement, kun je contact opnemen met Zostera via ​office@zostera.nl​.
 3. Het verwijderen van persoonsgegevens kan ertoe leiden dat bepaalde websites of apps voor jou onbruikbaar worden.

Artikel 3. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens voor bedrijfsvoering

 1. Zostera houdt een interne administratie bij van contactpersonen. Hierin zijn opgenomen NAW-gegevens, gekoppelde bedrijf, functie, e-mail-adressen en telefoonnummers.
 2. Indien wij gebruik maken van mailing lists dan vragen we altijd om expliciete toestemming (“opt in”). Elke mailing bevat vervolgens een link waarmee de mailing direct opgezegd kan worden (“unsubscribe”).
 3. Zostera gebruikt deze opgeslagen gegevens enkel en alleen voor contact met onze klanten en het verzenden van communicatie die valt binnen de zakelijke relatie. Hieronder valt facturatie, maar ook de ondersteuning van klanten (support).
 4. Aantekeningen die gemaakt worden door onze administratie worden gekoppeld aan klantgegevens bewaard. Dit doen we om onze klanten snel en doeltreffend te woord te kunnen staan.

Artikel 4. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens via websites en apps

 1. Bij gebruik van onze websites en apps kan informatie worden verzameld. Dit betreft IP-adres, operating system, browsertype, type apparaat, maar ook de datum en tijd van het gebruik, en de wijze waarop de software gebruikt wordt.
 2. Voor de verzameling van bovengenoemde data kan Zostera gebruik maken van externe partijen. Hierbij worden de hierboven bij punt 1 bovengenoemde gegevens doorgegeven aan een derde partij (bijvoorbeeld Google, voor analyse van website-bezoek).
 3. Sommige applicaties geven gebruikers de mogelijkheid om hun gegevens van andere personen (zoals werknemers) in te voeren.
 4. Daarnaast verzamelen we uiteraard gegevens die expliciet worden ingevoerd in onze software, zoals naam, e-mail, telefoonnummer, geboortedatum, maar ook tijden en locaties van waarnemingen.
 5. De gegevens genoemd bij punten 3 en 4 worden niet gedeeld met derde partijen, tenzij daar expliciet toestemming voor is gegeven.

Artikel 5. Doorgifte aan derden

 1. Zostera deelt alleen gegevens met derden conform de regels genoemd in dit privacy statement.
 2. Behoudens doorgifte als genoemd in dit privacy statement, zal Zostera geen persoonsgegevens aan derden verstrekken zonder uitdrukkelijke toestemming.
 3. Zostera mag derden inschakelen die onder haar toezicht bepaalde, in dit privacy statement genoemde, verwerkingen van persoonsgegevens uitvoeren. Deze bewerkers handelen steeds onder de verantwoordelijkheid van Zostera en mogen geen eigen verwerkingen op de persoonsgegevens uitvoeren. Denk hierbij aan partners voor facturatie en incasso.

Artikel 6. Subadministraties

 1. Zostera onderhoudt en exploiteert websites en apps die gebruikers in staat stellen om persoonsgegevens van derden vast te leggen. Een voorbeeld is WrnPro, waarin werkgevers hun gebruikers als werknemers aanmaken. Dit noemen we een subadministratie.
 2. In deze situaties geldt dat de hoofdgebruiker van een subadministratie toegang heeft tot alle gegevens die hij zelf administreert binnen de subadministratie, inclusief de in de subadministratie vastgelegde persoonsgegevens.
 3. Zostera waarborgt in deze gevallen dat alleen de hoofdgebruiker toegang kan verlenen tot de door hem vastgelegde persoonsgegevens.
 4. Daarnaast kan Zostera de gegevens van alle subadministraties inzien ten behoeve van de eigen administratie-, facturatie- en supportwerkzaamheden.

Artikel 7. Cookies

 1. Zostera maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies.
 2. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schijf van jouw computer wordt opgeslagen.
 3. Zostera gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren op te slaan.
 4. Bij gebruik van websites van Zostera kunnen cookies worden geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Google Analytics” dienst.
 5. Zostera gebruikt deze dienst om bij te houden, en rapportages te verkrijgen over, hoe jij de aangeboden diensten gebruikt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken.
 6. Gebruikers kunnen door in hun browser de functionaliteit van cookies geheel of gedeeltelijk uitschakelen. Hiermee wordt voorkomen dat cookies van Zostera of Google worden geplaatst.

Artikel 8. Websites en diensten van derden

 1. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de websites of apps van Zostera zijn verbonden.

Artikel 9. Beveiliging

 1. Ter beveiliging van de websites en software maakt Zostera gebruik van een beveiligde en gecodeerde SSL-verbinding. Dit kun je in de browser zien aan de URL in de adresbalk, die begint met https.
 2. Voor de interne administratie van persoonsgegevens gebruikt Zostera alleen diensten die ook via een beveiligde en gecodeerde SSL-verbinding werken.

Artikel 10. Wijzigingen in het privacy statement

 1. Zostera heeft het recht dit privacy statement te wijzigen.
 2. Indien Zostera mocht besluiten dit privacy statement te wijzigen, dan worden deze wijzigingen direct opgenomen in het privacy statement.
 3. Zostera meldt een wijziging in dit privacy statement zo spoedig mogelijk per e-mail (indien mogelijk), en minimaal 3 maanden op haar website ​https://zostera.nl​.