Meetnetten.be

In Vlaanderen is in 2014 gestart met nieuwe meetnetten voor de monitoring van allerlei soorten flora en fauna. Zostera is door de Vlaamse overheid geslecteerd als partner voor het bouwen van de IT-infrastructuur, en daar zijn we trots op.

Binnen Meetnetten.be is Zostera verantwoordelijk voor ontwerp en bouw van de webapplicatie en de mobiele applicatie. Hierbij werken we nauw samen met opdrachtgevers INBO en ANB, en met uitvoerend partner Natuurpunt. De hosting van Meetnetten.be wordt uitgevoerd op de Amazon Cloud, in samenwerking met Cloudar.

Essentieel voor dit project is een combinatie van kennis van IT èn ecologie, en dat is de specialiteit van Zostera. De samenwerking met en de betrokkenheid van alle partners levert een prachtig resultaat.