Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Zostera B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer.

Voor het gemak zijn ze hier ook te downloaden als PDF:

Download PDF